Thaiheadhunter.com
Professional Headhunter for Thailand
Because Recruitment for Thailand is Different, this Service is Designed to Serve Modern Recruitment Needs and Budgets.

บริการของเรา


 เราทำอะไร ?

เรายินดีเสนอให้บริการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานประจำในประเทศไทย ด้วย ราคายุติธรรมอัตราเดียว คือ ในราคาเท่ากับเงินเดือนของผู้หางานหนึ่งเดือนเมื่อสามารถตกลงจ้างงานกันได้ อีกทั้งยังมีการรับประกัน ในกรณีที่ผู้หางานไม่สามารถผ่านการทดลองงานได้ เราจะคืนเงินค่าบริการจัดหางานนั้น ๆ ให้คุณ 50% ของค่าบริการทั้งหมดหรือสรรพนักงานทดแทนตำแหน่งนั้นให้คุณ

การสรรหาบุคลากรแบบเดิมๆ ได้ถูกแทนที่ด้วยการหาผ่านอินเทอร์เน็ต และเน็ตเวิร์คต่าง ๆ ของผู้หางาน และอัตราค่าบริการแบบเดิมๆ ก็ไม่สมเหตุสมผลแล้ว แต่สำหรับตลาดใหม่ ๆ ที่เปิดกว้าง และ มีการแข่งขัน ซึ่งลูกค้าสามาระเข้าถึงคนหางานได้โดยตรงนั้น เขายังต้องการจ้างคนหางานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อยู่

รูปแบบการให้บริการใหม่ของเรา สำหรับการ สรรหาบุคลากรในประเทศไทย ช่วยให้ลูกค้าได้ผู้หางานที่มีคุณสมบัติตรงตามต้องการ ซึ่งไม่สามารถพบได้ทั่ว ๆ ไปบนจ๊อบบอร์ดต่าง ๆ และยังได้มาด้วยราคาที่เหมาะสม

Recruiment agency in Thailand

 เราทำงานกันอย่างไร ?

เราเป็นบริษัทจัดหางานที่ให้บริการสรรหาบุคลากรเต็มรูปแบบ โดยจัดหางาน 100 % ในประเทศไทย เรารวมเทคนิคการสรรหา และ การคัดสรร ของการเฮดฮันท์แบบเดิม ๆ และอุตสาหกรรมการสรรหาบุคลากร เข้ากับเทคโนโลยีและเน็ทเวิร์ค ทีทันสมัย และมีประสิทธิภาพเข้าด้วยกัน เราเชื่อว่า เราจะสามารถ “ลดช่องว่าง” ระหว่าง ราคาของจ็อบบอร์ดที่ถูก แต่การันดีในการบริการน้อย กับ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่สูงในการใช้เอเย่นต์จัดหางานที่มีผู้ให้คำปรึกษาเป็นศูนย์กลางได้


  • ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ
  • ส่งรายละเอียดตำแหน่งงานที่คุณต้องการ
  • เราค้นหาผู้หางานในขณะนี้บนฐานข้อมูลของเรา
  • ถ้ายังไม่เพียงพอ -
    เราจะหาด้วยวิธีเฮดฮันท์เพิ่มให้อีก
  • เราขอเสนอผู้สมัครงานที่คัดสรรมาแล้ว
  • คุณเป็นผู้ดำเนินการขั้นตอนการเลือกสรร
  • คุณตกลงว่าจ้างผู้สมัครงานที่คุณเลือก และชำระค่าบริการเท่ากับเงินเดือนหนึ่งเดือนเมื่อบรรจุงานให้เรา
  • ถ้าผู้สมัครที่เลือกแล้ว ลาออกก่อนพ้นระยะทดลองงาน เราจะคืนเงินค่าบริการจัดหางานนั้น ๆ ให้คุณ 50% ของค่าบริการทั้งหมดหรือสรรพนักงานทดแทนตำแหน่งนั้นให้คุณ

ขั้นตอนในการว่างจ้างเรา ก็เป็นสิ่งที่คุ้นเคยสำหรับคุณ คือ เราเริ่มทำงานก็ต่อเมื่อ เราได้รับการยืนยันจาก “หนังสือสัญญาการให้บริการ” และได้รับ(และเข้าใจ) ตำแหน่งงานที่คุณต้องการที่อย่างน้อยหนึ่งตำแหน่ง โครงสร้างค่าบริการของเรา ก็ง่ายมาก คือ เราจะวางบิลในอัตราเท่ากับเงินเดือนหนึ่งเดือนของตำแหน่งที่บรรจุเข้าทำงานได้ ทันทีที่เราได้รับตำแหน่งงานที่ต้องการจากคุณ เราจะเริ่มทำการสรรหาผู้สมัครไปให้อย่างสุดความสามารถ ซึ่งโดยปกติเราก็สรรหาผู้สมัครงานใหม่ๆ ในตลาดเป็นประจำอยู่แล้ว และเราจะเลือกเฟ้นผู้หางานจากฐานข้อมูลของเราเอง รวมทั้งจากกิจกรรมในการเฮดฮันท์ใหม่ๆ

ในการที่จะทำให้การให้บริการในการจัดหางานของเรานี้ราคาไม่แพงนัก เรามีขั้นตอนการรับประกันแบบพื้นฐานทั่วๆไป คือ หากมีอะไรไม่เป็นไปจากการจ้างงานใหม่ตำแหน่งนั้นๆ ของคุณระหว่างช่วงการทดลองงาน เราจะคืนเงินค่าบริการจัดหางานนั้น ๆ ให้คุณ 50% ของค่าบริการทั้งหมดหรือสรรพนักงานทดแทนตำแหน่งนั้นให้คุณ,

หากเราคิดว่า ความต้องการนั้นไกลเกินกว่าขอบเขตของ การให้บริการของ ThaiHeadhunter's เราจะแจ้งให้คุณทราบ เช่นเดียวกันคือ เราจะไม่สรรหาผู้หางานคนไทยสำหรับการบรรจุทำงานในต่างประเทศ รวมทั้งเราจะไม่หาพนักงานที่เป็นสัญญาจ้างชั่วคราว

เบื้องต้นเราจะมุ่งไปดูคนหางานที่มีประสบการณ์ และเป็นมืออาชีพ ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไปแล้วผู้หางานเหล่านั้นจะมีประสบการณ์จริงอย่างน้อย 2 ปีในอุตสาหกรรมนั้นๆ และมีดีกรีระดับมหาวิทยาลัย หรือ เทียบเท่ากับอาชีวะ
หากในขณะนี้ คุณต้องการหาพนักงานที่มีประสบการณ์ทางเทคนิค หรือ มืออาชีพ แต่คุณไม่มีทีมงานสรรหาบุคคลากรเองในบริษัท หรือ ไม่มีงบประมาณสำหรับผู้ให้คำปรึกษาทางการสรรหาบุคคลากรระดับไฮเอนด์ หรือ หากคุณเป็นผู้ประกอบการ SME ที่กำลังเติบโต หรือ เพิ่งเริ่มเปิดกิจการในไทย หรือ ว่าคุณเพียงแค่อยากจะเข้าถึงผู้หางานจำนวนมากๆ ในราคายุติธรรม - ThaiHeadhunter คือ คำตอบของคุณ

Recruiment agency in Thailand

ข้อมูลเกี่ยวกับ Thai Headhunter


Thaiheadhunter.com is a group of technical experts, HR professionals and recruiters who have knowledge and direct experience of the recruiting industry that spans some 30 years.

As a team, we created our company to answer the need for effective low-cost sourcing of candidates. We saw that normal job boards certainly can and do deliver some resumes in response to a job posting, but that the quality and 'match' required by HR or the Hiring Manager is not delivered. and the costs of using traditional recruitment are too expensive

This is where Thaiheadhunter.com can become a key part of your Recruiting Strategy.

ThaiHeadHunter.com

Quality Candidates, at a Fair Market Price, with Full Quality of Service Recruiment agency in Thailand

ติดต่อเรา Join us